Biografi | Palle Rico Hjorth

Palle  Hjorth

Født 02.08.49 på Bornholm

Adr. Ruevej 15 Vejle Skovgaard   5672 Broby

email: pallericohjorth@hotmail.com

tlf. 29296171

Modtog  tegneundervisning i en alder af 17 år på det Fynske Kunstakademi og fortsatte siden tegne og maleundervisning 5 år under ledelse af Kaj Kylborg  fra 70 til 75

Debuterede 1973 på Kunstnernes Påskeudstilling

Medlem af BKF

Fast medlem af kunstnergruppen Grunhorse fra starten i 1994 hvor den første udstilling fandt sted. seneste udstilling 2014.

Omfattende pædagogisk virksomhed  siden 1992 på den frie kunstskole : “Fyns Kunstskole ”. Skolen varetager grundforløb og videreuddannelse indenfor klassisk tegning og , ikke mindst maleri som jeg har haft hovedansvaret for de seneste mange år.

Har altid prioriteret min egen kunst højt og  de seneste år blandt andet arbejdet med temaet “blinde huse” fra det militære øvelsesterræn ved Oksbøl, indeholdene de tidligere landsbyer Vejers, Grærup og Børsmose.